Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

20 sierpnia 2014 r. ogłoszony został drugi przetarg na wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”. Przetargiem objętych jest 13 zadań. Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00.

Dokumentacja dostępna jest na stronie: BIP Urzędu Miejskiego we Włodawie

Przedstawiamy Państwu artykuł dotyczący projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny...” jaki ukazał się 21 lipca 2014 r. w tygodniku Super Tydzień Chełmski.

Plik do pobrania

Super Tydzien Chełmski logo

Artykuł prasowy z tygodnika Super Tydzień Chełmski

Informujemy, że prace dotyczące opracowania dla Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego dokumentów planistycznych zostały zakończone. W dniu 11 lipca 2014 r. podpisano protokół odbioru całości dokumentacji:

1.    Strategia Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r.
2.    Delimitacja Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego
3.    Plan działań inwestycyjnych
4.    Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r.
5.    Podsumowanie konsultacji społecznych

2 lipca 2014 r. ogłoszony został przetarg na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej.

Dokumentacja dostępna jest na stronie:

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Włodawie

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem przetargu dotyczącego przygotowania kompletów dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z przeprowadzonej diagnozy. Wyboru inwestycji, dla których przygotowana zostanie dokumentacja techniczna w ramach projektu, dokonali wspólnie partnerzy projektu w oparciu o wskazania strategii oraz możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Planowana ilość kompletów dokumentacji technicznych - 25 sztuk.

Procedura przetargowa zgodna z PZP uruchomiona zostanie na początku lipca br.

Plik do pobrania Zadania inwestycyjne

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2014 Valid XHTML 1.0 Transitional