Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja poświęcona tematowi dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Na konferencji omówione zostały bieżące sprawy związane z realizacją projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej” oraz wyzwania dotyczące przyszłej współpracy partnerskich samorządów. Ważnym tematem spotkania było poznanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez samorządy.

Prelegenci: Anna Gaj, Katarzyna Wilczyńska-Brelik, Grzegorz Kowalczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji w galerii zdjęć

Burmistrz Włodawy zaprasza na konferencję organizowaną w ramach projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej” poświęconą tematowi dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41. Głównym tematem spotkania będzie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w „Planie działań inwestycyjnych” stanowiącym załącznik do „Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku”.

Na konferencji omówione zostaną bieżące sprawy związane z realizacją projektu oraz wyzwania dotyczące przyszłej współpracy samorządów.

Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pani Anna Gaj, tel. 82 57 21 444 wew. 49. Strona internetowa projektu: www.wof.wlodawa.eu

Agenda Konferencji „Perspektywa finansowa 2014-2020”

Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku została przyjęta do realizacji przez większość partnerskich jednostek samorządu.
Przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez rady gmin oraz radę powiatu partnerskich samorządów w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku”

Dokonano odbioru 5 kompletów dokumentacji technicznej dotyczącej zadań zgłoszonych przez poszczególnych Partnerów:
- Połączenie wodociągu Hańsk – Dubeczno
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobibór – Dubnik
- Modernizacja oświetlenia w Hańsku
- Modernizacja oświetlenia w Dubecznie
- Budowa i rozbudowa ujęcia wody w Starym Brusie
Łączna wartość wykonanej dokumentacji wynosi ponad 115 tys. zł
Pozostałe komplety dokumentacji – 15 sztuk zostaną wykonane w  późniejszych terminach.

Wynik postępowania publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej, obejmujących rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.


Informacja o wynikach postępowania z dnia 22 grudnia 2014 roku

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2015 Valid XHTML 1.0 Transitional